top of page

Supervision

Vores udgangspunkt er altid at supervision er en kvalitetssikring af borgeropgaven samt at have

fokus på den enkelte og teamets arbejdsmiljø.

Vi er til stadighed optagede af at udvikle supervisionsforløb, der på én og samme gang bidrager

til at løse konkrete faglige problemstillinger, samtidig med at bidrage til at opbygge en kultur

med stort fagligt fokus og styrkelse af tillid og samarbejde.

Vores supervisionspraksis bygger videre på de faglige guidelines, som allerede er i spil i jeres

organisation i form af den viden, metodik og teori der er forankret i jeres daglige praksis.

Vi står derfor på skuldrene af KRAP. Det betyder, i praksis, at supervisionssessionerne er designet ud fra en ressourcefokuseret, helhedsorienteret og tværfaglig tilgang.

Supervisionen bygger på et anerkendende menneskesyn, der både skaber udvikling og trivsel

for alle implicerede. KRAP-principperne kan rumme de mange komplekse problemstillinger der er del af

jeres virkelighed. Det er med til at forebygge følelsen af magtesløshed og forråelse

Vores samlede erfaringer som erhvervspsykologer er helt naturligt indlejret i måden vi superviserer på. For os drejer det sig om at lytte og dernæst spejle udfordringer i et forståeligt og reflekterende lys. Vores supervisionstilbud tilpasses altid den gruppe vi arbejder med, og aftales i samarbejde med supervisionsgruppen. Nogle grupper ønsker den klassisk supervisionsmodel, og andre ønsker at inddrage teoretiske betragtninger, mindre øvelser og et varieret udsnit af supervisionstilgange.

Vi har alle mange års erfaringer som supervisor. Ligeledes er Henrik Hopff godkendt supervisor i Region Syddanmark, Syd KIP.

bottom of page