top of page

Etisk Simulator

Brug den etiske simulator til at trykteste jeres etiske overvejelser omkring opgaveglidning.

 

Der findes mange etiske dyder og der er skrevet meget om emnet. I dette redskab skal I tage stilling til hvilke hensyn der er relevante for jeres arbejde (Faglighed osv. skrevet vertikalt. Dette er bare nogle eksempler til at komme i gang) Lodret skal I anføre de lægefaglige opgaver der kan komme i spil til opgaveglidning. Også her er der tale om eksempler.

 

Simulatoren bruges ved at angive en værdi 1-5 hvor 1 er lav og 5 er høj. En samlet høj score er et udtryk for en høj etik. Redskabet skal ses som en hjælp til etisk afklaring for læger og personale i almen praksis.

Den Etiske Simulator er udviklet i 2022 af erhvervspsykologeridanmark.dk

Billede af charlesdeluvio

01

Faglig etik

Faglig etik forstås som den etiske vurdering af krav til lægens faglighed ved en konkret opgave. En høj score tæller imod opgaveglidning.

02

Faglige krav

Personalets etik er en vurdering af  hvor høje faglige krav opgaven stiller for spl. til at kunne løse opgaven med instruktion og supervision. En høj score tæller imod opgaveglidning.

Billede af Manik Roy
Billede af CDC

03

Patientens etik

Patientens etik forstås som en samlet vurdering af sikkerhed, lav ventetid og generel tilfredshed for patienten, som opgaveglidning måtte have. En høj score tæller for opgaveglidning.

04

Samfundets etik

Samfunds etik  forstås som positiv betydning for samfundet, som opgaveglidning måtte have. En høj score tæller for opgaveglidning.

Billede af Ryoji Iwata
Billede af Nathan Dumlao

05

Nytteetik

Nytteetik er en vurdering af den økonomiske gevinst der kan være for klinikken ved en velgennemført opgaveglidning.

bottom of page